Bel Ağrılarının En Büyük Sebebi – BEL FITIĞI

   Lomber disk hernisi (BEL FITIĞI), toplumda sık görülen ve iş gücü kaybına neden olan bel ağrısı nedenleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Lomber disk hernisi tanısı, radyolojik tetkiklerle desteklenen klinik semptomlar ve bulgular ışığında konur.

  Lomber disk hernisi, başlangıçta artan bel ağrısını takiben, sıklıkla ani gelişen kalça ve bacak ağrısı ile belirti veren, herniye olmuş nükleus pulpozus (nucleus pulposus) patolojisidir. Son yıllarda gelişen görüntüleme teknikleriyle beraber, lomber disk hernisi, semptomatik olmayan olgularda da saptanabilmektedir.

  Sıklık göz önünde bulundurulduğunda, seviyenin mobilitesi herni görülme riskini arttırmaktadır. Bundan dolayı, en fazla disk hernisi görülen seviye, en mobil olan L4-5 ve L5-S1 (%95) seviyeleridir. Ardından, L3-4 ve proksimale doğru azalarak devam etmektedir.

Hastaların kliniği, basının fazlalığına ve etkilenen sinir köküne göre değişiklik gösterse de, çoğunda daha önceden bel ağrısı mevcuttur. Bu ağrı, sıklıkla çok rahatsız etmeyen ve uzun süre ayakta kalmakla artan şekildedir. Tablonun aniden kötüleşmesi, bir travma, ani hareket (özellikle rotasyonel) veya ağır kaldırmaya bağlı olabildiği gibi, her hangi bir neden olmaksızın ani başlayan radiküler ağrı da ortaya çıkabilir.

Lomber kanal darlığı, Osteoartrit. Piriformis sendromu vb siyatik sinirin baskı altında kalmasıdır. Baskı genellikle siyatik siniri oluşturan sinir köklerinden bir veya birkaçına olur. Ağrı; kalçadan bacağa oradan da ayağa ve baş parmağa yayılır.

TEDAVİ

Tablonun aniden kötüleşmesi, bir travma, ani hareket (özellikle rotasyonel) veya ağır kaldırmaya bağlı olabildiği gibi, her hangi bir neden olmaksızın ani başlayan radiküler ağrı da ortaya çıkabilir şekilde egzersizler planlanır. Hastaların eğitilmesi ve özellikle intervertebral disk basıncını arttıracak hareketlerden kaçınmanın öğretilmesi gerekir. Hasta, özellikle torsiyonel streslerden kendini korumalıdır.

Aynı zamanda fizyoterapist kişinin klinik bulgularına göre kişiye özel bir takım manuel tedaviler de planlayabilir. Bunlar ; manuel terapi, kinesio bantlama, kuru iğneleme vb.

Tedavi kişiye özeldir. Her hastada farklı yöntemler uygulanabilir.

Aşağıda sizlere basit bir kaç ev egzersizi hazırladık. FİZYOTERAPİSTİNİZE danışarak uygulayabilirsiniz.

Kaynak ; http://dergi.totbid.org.tr/144/201547.pdf

Manuel Terapide Psikolojik Değişiklikler

Manuel terapi ile ilgili ağrı azalmasına atfedilen etkilerin bir kısmı potansiyel olarak plasebo etkisi ile açıklanabilir.

Manuel terapi uygulamaları ile ilgili sözde tedavilerin işin içinde olduğu karşılaştırmalı araştırmalar tasarlamak zordur.

Hasta memnuniyeti açısından bakıldığında; manuel terapi tekniklerini içeren tedavi biçimleri bu teknikleri içermeyen tedavilere göre daha iyidir.

Manuel terapistler, uygulanan fiziksel manevranın sekonder(sonucu) etkisi olarak hastanın beklentilerini karşılamada daha iyi sonuç almaya yatkındırlar.

Hastanın beklentilerini karşılamamak hasta memnuniyetinde azalma ile ilişkilidir.

Manuel terapistin alacağı sonuca etki edecek duygusal durumlar anksiyete,korku,depresyon ve kızgınlıktır.

Manuel terapist , bilinmeyen semptomlarla ilişkili anksiyeteyi azaltabilir.

Korku genellikle;hareket etme ve tekrar yaralanma endişesiyle yakından ilişkilidir.

Depresyon diğer pek çok değişkene bağlı olarak ortaya çıkabilir ve hastadan alınacak sonuçları negatif etkileyebilir.

Kızgınlık ile tedavi sonuçları arasındaki ilişki çok net anlaşılmamış olsa da kızgınlık ile ağrı arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu söylenebilir.

Rapor edilen sonuçlara bakıldığında;başa çıkma stratejisi durumun kronik ağrı sendromuna dönüşmesinin nedenlerinden biridir.

Manuel Terapi

Ortopedik Manuel Terapiyi neler oluşturur ?

Germe,mobilizasyon,manipülasyon ve kas enerji ilişkili yöntemler gibi seçilmiş pasif veya aktif asistif teknikleri yansıtabilir.

Manuel Terapi neyi amaçlar ?

Her bir uygulama; ağrının modülasyonunu,yumuşak doku inflamasyonunu azaltmayı veya elimine etmeyi,kontraktil ve non-kontraktil doku tamirini iyileştirmeyi,esnekliği ve/veya stabiliteyi,fonksiyona dönmek ve hareketi fasilite etmek için normal hareket açıklığını arttırmayı amaçlar.
Ayrıca,manuel terapi gevşeme,azalmış anksiyete veya iyilik halinin gelişmesi gibi ölçülebilir fizyolojik değişiklikler sağlar.

Manuel terapi aynı zamanda kan dolaşımında,nabızda,cilt iletimi ve cilt ısısında değişim gibi sempatoeksitatör cevaplarla da ilişkilidir.

Fzt.Yunus YILMAZ