Manuel Terapide Psikolojik Değişiklikler

Manuel terapi ile ilgili ağrı azalmasına atfedilen etkilerin bir kısmı potansiyel olarak plasebo etkisi ile açıklanabilir.

Manuel terapi uygulamaları ile ilgili sözde tedavilerin işin içinde olduğu karşılaştırmalı araştırmalar tasarlamak zordur.

Hasta memnuniyeti açısından bakıldığında; manuel terapi tekniklerini içeren tedavi biçimleri bu teknikleri içermeyen tedavilere göre daha iyidir.

Manuel terapistler, uygulanan fiziksel manevranın sekonder(sonucu) etkisi olarak hastanın beklentilerini karşılamada daha iyi sonuç almaya yatkındırlar.

Hastanın beklentilerini karşılamamak hasta memnuniyetinde azalma ile ilişkilidir.

Manuel terapistin alacağı sonuca etki edecek duygusal durumlar anksiyete,korku,depresyon ve kızgınlıktır.

Manuel terapist , bilinmeyen semptomlarla ilişkili anksiyeteyi azaltabilir.

Korku genellikle;hareket etme ve tekrar yaralanma endişesiyle yakından ilişkilidir.

Depresyon diğer pek çok değişkene bağlı olarak ortaya çıkabilir ve hastadan alınacak sonuçları negatif etkileyebilir.

Kızgınlık ile tedavi sonuçları arasındaki ilişki çok net anlaşılmamış olsa da kızgınlık ile ağrı arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu söylenebilir.

Rapor edilen sonuçlara bakıldığında;başa çıkma stratejisi durumun kronik ağrı sendromuna dönüşmesinin nedenlerinden biridir.

Bir cevap yazın