LENFÖDEM TEDAVİSİ ALDIM AMA ŞİŞLİĞİM TEKRARLADI! NEDEN?

Lenfödem (FİL HASTALIĞI) kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Lenfödem tedavisi iki fazdan oluşur.

Birinci fazda lenfödem fizyoterapisti hastaya göre daha aktiftir. Her gün manuel lenf drenajı yapılmalı ve bandajlanmalıdır. Birinci fazda hastaya kendi kendine yapacağı drenaj ve bandajlama öğretilir.

Birinci fazın sonunda hasta kendine özel dikilen bası giysisini giyer ve ikinci faza geçilmiş olur. İkinci fazda hasta aktiftir ve verilen ödevleri yapmalıdır.

PEKİ NEDİR BU ÖDEVLER?

-Fizyoterapistinin dediği aralıklarla gece bandajı uygulamalıdır.

-Kendine özel drenaj yollarını öğrenen hasta self drenajlarını yapmalıdır.

-Uzun süreli sabit ayakta kalmaktan kaçınmalıdır.

-Güneşlenmekten ve sıcaktan uzak durmalıdır.

-Bahçe ve ev işlerinde yaralanmamaya özen göstermelidir.

-Bası giysisi kullanma talimatlarına uymalıdır.

-Öğretilen egzersizleri uygulamalıdır.

-Diabeti varsa kontrol altında tutulmalıdır.

Hasta talimatlara uyduğu sürece extremitesindeki lenfödemin azalmaya devam etmesini veya sabit kalmasını bekleriz.

 Eğer lenfödeminizde bir artış varsa öncelikle talimatlara uyup uymadığınızı kontrol ediniz. Bası giysinizin basıncı azaldıysa fizyoterapistinize danışarak değiştiriniz.

Sebebini bulamadığınız bir lenfödem artışı varsa mutlaka fizyoterapistinize danışınız.

LENFÖDEM FİZYOTERAPİSTİ MUKADDES YILMAZ

Manuel Terapide Biyomekanik Değişiklikler

Azalmış doku hareketliliğiyle beraber eklemdeki kayganlık azalır ve bu da düzensiz kollojen çapraz bağların artışına bu da eklem hareket açıklığının kısıtlanmasına sebep olur.Omurgalar arasındaki intrinsik kaslardaki aşırı tonus(kasılma kuvveti) eklem mobilitesini(hereketliliğini) bozar.

Sonucunda kuvvet,endurans(dayanıklılık),koordinasyon ve otonom(refkles)sinir sisteminde değişiklilik görülür.

Terapislere göre mobilizasyon(hareket ettirme) / manipülasyon(ani kuvvet uygulama) tekniklerinin eklemde yer değişikliği yarattığına dair bazı kanıtlar vardır.Eklem yapıları hızlıca gerildiğinde kavitasyon oluştuğunu ve ”pop” sesinin işitilebildiğini,kavitasyondan sonra ise hareket açıklığında artış olduğunu söylemektedirler.Ama bu konu üzerinde çalışmalar devam etmektedirler.

Tıbbi Hacamat

Kupa Tedavisi binlerce yıl öncesine dayanan eski bir tıbbi tedavidir. Eski Çinliler, Koreliler , Mısırlılar ve Araplar Hacamati geleneksel tedavinin bir şekli olarak kullanmışlardır. Avrupada bu uygulamanın Bronz çağa kadar dayandığuna inanılmaktadır ve modern cerrahinin gelişine kadar kupa tedavisi Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya’nın yanısıra Amerika Birleşik Devletleri’ndeki doktorların rutin tıbbi uygulamalarınınn bir parçası olmuştur. Uzak Doğuda (Çin ve Kore ), Kupa tedavisi hem batı tıbbı hekimleri hem de geleneksel tıp hekimleri tarafından uygulanmaya devam etmiştir. Türkiye’de bu ‘kupa tedavisi’ veya ‘hacamat’ denilmektedir.

İngiltere Kupa Dermeği’ne (2008) göre, kupa tedavisi kan toplamak için lokal bir cilt vakumu oluşturmaya ve ardından ciltten az bir miktarda kan çekmek için yüzeysel deri insizyonlarıyla ikinci bir vakuma dayanan eski bir tıbbi tekniktir. Alınan kanın miktarıyla klinik fayda arasında bir ilişki yoktur.

Son yıllarda kupa tedavisine olan akademik ilgi hızla artmıştır ve kupa tedavisinin bir dizi durumda etkili olabileceğine dair giderek artan kanıt mevcuttur. Araştırmacıların özellikle ilgi duydukları kupa tedavisinin etkileri; migren, romatizma, fibromiyalji, artrit ve sırt ağrısı gibi ağrılı durumlardır (Cao ve arkadaşları 2012). İlaveten, Tip 2 diyabet ve infertilite gibi erkek ve kadın endokrin hastalıklarında kupa tedavisinin faydalarına ilişkin artan klinik veriler mevcuttur (Rajput 2015).

Kuru İğneleme

KURU İĞNELEME TEDAVİSİ HANGİ HASTALIKLARDA ETKİLİDİR?

  Kuru iğne tedavisi ince iğnelerle kas içindeki tetik noktalara girilerek uygulanan ilaçsız bir tedavi yöntemidir. Kas içindeki tetik noktalara uygulanarak spazma girmiş kası gevşetmeye yarar. Böylece ağrıya sebep olan kas içindeki birikmiş enerji iğnelemeden sonra ortaya çıkan kasılmayla atılmış olur.

  Farklı kuru iğne teknikleri vardır: Kas içi tetik noktalara, tetik noktası dışı kas alanlarına, tendon ve bağ dokusu yapılarına uygulamalar yapılır. Ayrıca eklem çevresi yapılara ve periferik sinir yakını bölgelere de yapılabilmektedir. Kullanılan iğne türü veya doku derinliğine göre de derin ve yüzeyel kuru iğne teknikleri tanımlanmıştır. 

  Kas içi tetik nokta tespit edildikten sonra 1-3 cm kas içine girilerek o bölge uyarılır. Tetik noktalar kişiden kişiye değişmekle birlikte birden fazla olabilir. 5 ile 10 seans arasında sonuç veren bir tedavi yöntemidir.

Hangi hastalıklarda kuru iğne tedavisi uygulanabilir?


-Miyofascial ağrı sendromu, fibromiyalji
-Migren
-Boyun fıtığı
-Bel fıtığı
-Priformis Sendromu
-Lokal nöropatik ağrı
-Karpal tünel sendromu
-Golfçü-Tenisçi dirseği
-Osteoartrit
-Omuz ağrısı
-Topuk ağrısı

 

                                                                 Fizyoterapist MUKADDES YILMAZ

Gebe Pilatesi

GEBELİKTE ANNE ADAYINDA BEKLENEN DEĞİŞİKLER

Hamileliğin ilk aylarından itibaren vücutta duygusal ve fiziksel olarak çeşitli değişiklikler olmaya başlar. Gebelik ve doğuma uyum, annenin bedensel ve ruhsal hazırlığını gerektirir. Doğum konusunda bilgilendirilmiş anne daha kolay doğum yapar.

Gebelikte kas iskelet sistemi, bağ dokusu , kardiyak sistem ve postür etkilenir.   Postür bozukluğunun sebepleri arasında vücut ağırlığının artması ve eklem bağlarının gevşemesi yer alır. Gebelikte kilo alımı ve karın bölgesinin büyümesiyle beraber bel oyuntusu artar. Vücudun ağırlık merkezi yer değiştirir. Bu durum ağırlık taşıyan eklemlerde ağrılara sebep olur.

Gebelikte psikolojik ve fiziksel olumsuzlukları yenmek için kontrollü bir egzersiz programına ihtiyaç vardır. Anne adayına egzersiz programının yanında doğuma hazırlık eğitimi de verilmelidir. Böylelikle anne adayının kendini güveni gelecek ve ruhsal olarak doğuma hazır olması sağlanacaktır.

Fizyoterapist MUKADDES YILMAZ